W dniach 9-13 maja 2016 roku w Lublinie odbył się XIX Europejski Kongres Chrześcijańskich Kolejarzy.

Za pomoc przy realizacji tego przedsięwzięcia na ręce Prezesa KZA Przedsiębiorstwo Automatyki i Telekomunikacji S.A. Pana Marcina Augustowskiego zostały złożone podziękowania przekazane w imieniu organizatorów przez ks. Eugeniusza Zarębińskiego Krajowego Duszpasterza Kolejarzy oraz Panią Teresę Adamską Prezesa ds. programowych KSKP.

 

XIX Europejski Kongres Chrześcijańskich Kolejarzy