W ramach produkcji przemysłowej wykonujemy:

  • sygnalizatory przejazdowe,
  • drągi rogatkowe typu DAL,
  • podstawy semaforowe,
  • wskaźniki torowe i drogowe,
  • szafy sterujące i rozdzielcze,
  • szafy oświetleniowe,
  • kompletne stojaki przekaźnikowe
  • umocowania elektromagnesów i odbojnic,
  • maszty sygnalizacji ulicznej ze skrzynką krosowniczą,

Głównym odbiorcą oferowanych przez naszą Spółkę wyrobów i usług budowlano-montażowych jest rynek kolejowy a przede wszystkim PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. W ramach działalności ściśle współpracujemy z największymi producentami urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

Z Zakładami Automatyki KOMBUD S.A w Radomiu i firmami satelitarnymi tworzymy największy na rynku polskim potencjał oferujący kompleksowe usługi budowlano-montażowe w zakresie automatyki, łączności i energetyki kolejowej.