2017

1. Umowa na wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych dla zadania pn. „ Prace branży sterowania ruchem kolejowym na linii kolejowej nr 30 odcinek Lubartów – Parczew ” realizowanego w ramach projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 30 na odcinku Lubartów – Parczew”.

2016

1. Podpisanie umowy pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej, dokumentacji powykonawczej i zabudowy urządzeń srk i energetycznych remont nawierzchni torów i rozjazdów oraz wykonanie operatu geodezyjnego na stacji Zamość Szopinek”.

2. Umowa dotycząca opracowania dokumentacji i wykonania robót budowlanych na odcinku Skarżysko Kamienna – Suchedniów linii kolejowej nr 8
w ramach zadania pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 8 Radom – Kielce”.

3. Umowa na wykonanie roboty budowlanej pn.” Wykonanie dokumentacji projektowej, dokumentacji powykonawczej, przeniesienie obsługi z posterunku odgałęźnego Uherka na przejazd kat. A w km. 245,981 linii kolejowej nr 7 Warszawa Dorohusk”.

4. Umowa na „Modernizację urządzeń srk na posterunku odgałęźnym Zalesie gorzyckie i włączenie do zdalego sterowania ze stacji Sandomierz wraz z zabudową ssp na przejeździe w km. 234,963 linii kolejowej nr 25 Łódź Kaliska – Dębica”.

5. Umowa o wykonanie zamówienia publicznego polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych w ramach zadania pn. „Prace na linii kolejowej nr 66 Zwierzyniec – Stalowa Wola Południe w celu przygotowania trasy objazdowej dla projektu POliŚ 7.1-7.3 Modernizacja linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk”.

6. Umowa na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „ Zabudowy komputerowych urządzeń srk na st. Sławków LHS”.

2015

1. Umowa dotycząca zaprojektowania i wykonania robót budowlanych dla projektu pn.„Poprawa bezpieczeństwa poprzez zabudowę nowych rozjazdów kolejowych o podwyższonym standardzie konstrukcyjnym”.

2. Umowa na wykonanie prac projektowych i robót na linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory – Tczew w torze nr 2 na szlakach Chociw Łaski – Kozuby – Zduńska Wola Karsznice w ramach zadania pn: „ Rewitalizacja linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory – Tczew, odcinek Bydgoszcz Główna – Zduńska Wola – Chorzów Batory”.

3. Umowa dotycząca „ Zaprojektowania i przebudowy systemu sterowania i kierowania ruchem kolejowym na stacji Warszawa Rembertów w ramach projektu „ Modernizacja linii kolejowej E75 Rail Baltica Warszawa Białystok – granicaz Litwą, etap I, odcinek Warszawa Rembertów – Zielonka – Tłuszcz (Sadowne) POliŚ 7.122.1”

4. Umowa na realizację zamówienia „Rewitalizacja linii kolejowej nr 131 na szlaku Kozuby – Zduńska Wola – Karsznice tor nr 1 w km 156,863 – 166,667 w ramach zadania: Rewitalizacja linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory Tczew, odcinek Bydgoszcz Główna – Zduńska Wola – Chorzów Batory”.

2014

1. Podpisanie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu „ Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych – etap II’” POliŚ 7.1 – 80 w zakresie Zamówienia częściowego Nr 2 dotyczącego zaprojektowania i wykonania robót budowlanych dla zadania „ Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na wybranych przejazdach kolejowych na terenie województw : mazowieckiego, podlaskiego i lubelskiego”.

2. Umowa na wykonanie zadania pod nazwą Rewitalizacja linii Kolejowej nr 131 na odcinku Chociw Łaski – Kozuby – Zduńska Wola Karsznice w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „ Rewitalizacja linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory – Tczew, odcinek Bydgoszcz Główna – Zduńska Wola – Chorzów Batory”.

2013

1. Umowa dotycząca wykonania zadania inwestycyjnego pn.: „ Przebudowa urządzeń srk mijanki Werbkowice LHS i Miączyn LHS”.

2. Umowa na roboty budowlane dotyczące zaprojektowania i wykonania robót budowlanych dla projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa poprzez zabudowę nowych rozjazdów kolejowych o podwyższonym standardzie konstrukcyjnym”.

3. Umowa dotycząca zaprojektowania i wykonania robót budowlanych dla modernizacji linii kolejowej E75 Rail Baltica Warszawa – Białystok – granica z Litwą, etap I odcinek Warszawa Rembertów – Zielonka – Tłuszcz (Sadowne).

Zobacz wcześniejsze realizacje