Nagrody:

Wojewódzki Lider Biznesu 2017 Wojewódzki Lider Biznesu 2017

21.06.2017 Regionalna Izba Gospodarcza w Lublinie przyznała firmie KZA Przedsiębiorstwo Automatyki i Telekomunikacji S.A. tytuł Wojewódzkiego Lidera Biznesu 2017. Cel konkursu to wyłonienie, wyróżnienie i promocja najlepszych firm i podmiotów działających zgodnie z prawem i normami rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym oraz kształtowanie pozytywnego, gospodarczego wizerunku województwa lubelskiego.

Gazele biznesu (2016) Gazele biznesu 2016

Rok 2016 to kolejne potwierdzenie przynależności firmy KZA Przedsiębiorstwo Automatyki i Telekomunikacji S.A. do elitarnego klubu Gazel Biznesu, grona najdynamiczniej rozwijających się firm.

Lubelski Orzeł Biznesu (2015) Lubelski Orzeł Biznesu 2015

Dnia 14.06.2016r. KZA Przedsiębiorstwo Automatyki i Telekomunikacji S.A. znalazło się w gronie najlepszych i najbardziej dynamicznych przedsiębiorstw związanych z biznesem i zostało nagrodzone statuetką Lubelskiego Orła Biznesu.

Wojewódzki lider biznesu 2009,2010,2011,2012,2013 Wojewódzki lider biznesu 2009,2010,2011,2012,2013

Przez kolejne lata tj. 2009,2010,2011,2012,2013 KZA Przedsiębiorstwo Automatyki i Telekominikacji S.A. było wyróżniane nagrodą Wojewódzki Lider Biznesu. Cel konkursu to wyłonienie, wyróżnienie i promocja najlepszych firm
i podmiotów działających zgodnie z prawem i normami rzetelnego postępowania
w obrocie gospodarczym oraz kształtowanie pozytywnego, gospodarczego wizerunku województwa lubelskiego.

27622da3bd2d0938a13f9f68c243654a Ranking Najlepszych Firm Lubelszczyzny 2014

Nasza firma znalazła się w złotej setce najlepszych firm lubelszczyzny

81b836aa08ffecc236d853466be17cb1 Odpowiedzialny Pracodawca — Lider HR 2011

Tym razem przedsiębiorstwo zostało nagrodzonego tytułem Odpowiedzialny Pracodawca – Lider HR 2011.Odpowiedzialny Pracodawca – Lider HR 2011 to ogólnopolski program z obszaru human resources (HR). Jego celem jest upowszechniane oraz propagowanie właściwych wzorców, modeli i strategii działań w zakresie polityki personalnej oraz strategii integracji spraw personalnych ze sprawami biznesowymi. Zasadniczą część Programu stanowiło wyłonienie najlepszych pracodawców w poszczególnych regionach Polski oraz ich promocja prasowa. Zarówno uczestnicy, jak i laureaci Programu, w czasie jego trwania prezentowani są na łamach Strefy Biznesu dodatku do Dziennika Gazety Prawnej oraz na portalu www.strefa-biznesu.com.pl

nagroda-gazele-biznesu Gazele Biznesu 2010

Rok 2010: Firma KZA Lublin S.A. już po raz 2 otrzymała tytuł Gazeli Biznesu. Jest on przyznawany co roku przez redakcję dziennika Puls Biznesu przy współpracy z firmą Coface Poland i pod patronatem Krajowej Izby Gospodarczej. Wyróżnienie to otrzymują dynamicznie rozwijające się spółki krajowe, które osiągają dobre wyniki finansowe i są rzetelnym partnerem w biznesie. Tytuł Gazeli Biznesu zarezerwowany jest dla firm, które rozwijają się szybko i stabilnie — notując niezależnie od warunków gospodarczych stały wzrost.

e873858547d90d9f6bc36a90cc4e80ec  Lubelski Orzeł Biznesu 2010

Dnia 28 kwietnia w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie odbyła się gala rozstrzygniętej VI edycji konkursu o statuetkę „Lubelski Orzeł Biznesu” Lubelskiego Związku Pracodawców. Otrzymaliśmy nagrodę Lubelskiego Lidera w pozyskiwaniu środków unijnych.

ce79420973a48eeb0d8e2f1f2dcb7a9b Ranking największych pracodawców roku 2010

I miejsce w kategorii Firma o największej dynamice przychodów w XV edycji Rankingu Największych Firm Lubelszczyzny „Złota Setka 2010” prowadzonego przez Dziennik Wschodni

nagroda-gazele-biznesu Gazele biznesu 2009

Z przyjemnością informujemy iż firma KZA Lublin S.A. znalazła się w prestiżowym gronie Gazel Biznesu 2009

b171741f1cbc35c8eef7fe748b02f50b  Wojewódzki lider biznesu 2008

Rozstrzygnięto V edycję konkursu Wojewódzki Lider Biznesu 2008 organizowanego co roku przez Regionalną Izbę Gospodarczą pod honorowym patronatem Wojewody Lubelskiego i Marszałka Województwa Lubelskiego. Firma KZA Przedsiębiorstwo Automatyki i Telekomunikacji S.A. została wyróżniona nagrodą Wojewódzki Lider Biznesu. Zasadniczym celem konkursu było wyłonienie, wyróżnienie i promocja najlepszych firm i podmiotów działających zgodnie z prawem i normami rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym oraz kształtowanie pozytywnego, gospodarczego wizerunku województwa lubelskiego. Wszystkie podmioty, które przystąpiły do konkursu poddane zostały dwuetapowej weryfikacji. Oceny w oparciu o dostarczone materiały, a także przeprowadzoną wizytację dokonała kapituła konkursu. W jej skład weszli przedstawiciele instytucji skarbowych, ZUS, PIP, instytucji finansowych, życia nauki oraz samorządu gospodarczego.

0282f422e8ae4a01c67c5e0bb605e1af Solidny pracodawca roku 2008

Celem programu Solidny Pracodawca Roku jest wyłonienie najlepszych pracodawców w Polsce, szczególnie tych, którzy w swojej działalności promują najciekawsze rozwiązania z zakresu HR, a przy tym dzielą się własnymi doświadczeniami na łamach ogólnopolskiej prasy. Projekt powstał przede wszystkim po to, aby wyłonić, uhonorować oraz promować podmioty gospodarcze cechujące się wzorcową polityką personalną, która przekłada się na wysoką jakość produktów i usług świadczonych na wymagającym rynku polskim.

nagroda-gazele-biznesu Gazele biznesu 2007

Z przyjemnością informujemy iż firma KZA Lublin S.A. znalazła się w prestiżowym gronie Gazel Biznesu 2007, czyli przedsiębiorstw, które osiągają bardzo dobre wyniki finansowe, dynamicznie się rozwijają oraz są rzetelnymi partnerami biznesowymi. Gazele Biznesu to projekt promocyjny realizowany wspólnie przez dzienniki ekonomiczne bedące własnością Grupy Wydawniczej Bonnier.”Główna idea konkursu to promowanie szybko rozwijających się firm. To właśnie najdynamiczniejsze firmy maja rosnący udział w tworzeniu produktu krajowego, potrafią szybko i łatwo dostosować się do zmieniających się warunków.”cyt. Bonnier Business (Polska)