rpo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i dotacji celowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.
Oś priorytetowa I. Przedsiębiorczość i Innowacje.

Działanie 1.6 Schemat B

Nr i nazwa projektu:
04.12-WND-RPLU.01.06.02-06-006/12 „Rozbudowa Działu Techniki i Rozwoju KZA PAiT S.A poprzez inwestycje w urządzenia techniczne i zakup specjalistycznego oprogramowania komputerowego do prowadzenia działań badawczo rozwojowych.”.

Okres realizacji: 15.06.2013-28.12.2014

Beneficjent:
KZA Przedsiębiorstwo Automatyki i Telekomunikacji S.A. ul. Pochyła 9, 20-418 Lublin

Krótki opis projektu:
Projekt polega na zakupie nowoczesnych urządzeń badawczych i oprogramowania komputerowego dla wsparcia badań i prac rozwojowych realizowanych przez dzał Techniki i Rozwoju KZA PAiT S.A., które umożliwią kontynuację i rozpoczęcie prac badawczych nad nowymi produktami leżącymi w zakresie specjalizacji produkcyjnej Spółki.

Całkowity koszt projektu: 357.243,66 PLN
Kwota dofinansowania: 174.265,20 PLN
w tym: kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 148.125,42 PLN

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i dotacji celowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.
Oś priorytetowa I. Przedsiębiorczość i Innowacje.

Działanie 1.3 Schemat B

Numer i nazwa projektu:
06.08-WND-RPLU.01.03.00-06-015/08 „Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w technologii obróbki blach”

Okres realizacji: 16.07.2008-30.04.2009

Beneficjent:
KZA Przedsiębiorstwo Automatyki i Telekomunikacji S.A., ul. Pochyła 9, 20-418 Lublin

Krótki opis projektu:
Projekt polega na zakupie nowoczesnych maszyn i programów komputerowych dla znaczącej poprawy potencjału produkcyjnego Spółki, w tym:

  • wykrawarki laserowej
  • wykrawarki mechanicznej
  • prasy krawędziowej
  • oprogramowania komputerowego wspomagającego procesy technologiczne związane z wykorzystaniem maszyn do obróbki blach i wspomagającego zarządzanie produkcją

Całkowity koszt projektu: 3.392.002,60 PLN
Kwota dofinansowania: 1.112.132,00 PLN
w tym: kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 945.312,20 PLN

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa.