Zobacz nowsze realizacje

2012

1. Kontynuacja modernizacji linii kolejowej nr 30 Łuków – Lublin Północny na odcinku Lubartów – Lublin Północny w zakresie urządzeń sterowania ruchem kolejowym, energetyki i teletechniki na zlecenie Zakładów Automatyki KOMBUD S.A. w Radomiu.

2. Zakończono modernizację infrastruktury technicznej linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia – Dorohusk w obrębie przystanku osobowego Lublin Północny oraz stacji Świdnik dla sprawnego skomunikowania aglomeracji
w zakresie sterowania ruchem kolejowym.

3. Zakończono roboty budowlane związane z zabudową urządzeń do zdalnego sterowania p.odg. Lublin Północny z nastawni LbC st. Lublin na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk.

4. Kontynuacja budowy urządzeń sterowania ruchem kolejowym w ramach zadania „Poprawa dostępności linii kolejowej poprzez przebudowę niektórych elementów infrastruktury kolejowej na odcinkach linii kolejowej nr 106 Rzeszów – Jasło.

5. Kontynuacja modernizacji linii kolejowej nr 9 na odcinku od km 184,800 do km 236,920 objętym obszarem Lokalnego Centrum Sterowania z siedzibą w Iławie w zakresie urządzeń automatyki kolejowej na zlecenie Z.A. KOMBUD S.A.
w Radomiu.

6. Budowa toru dojazdowego od Stacji Świdnik do terminalu Portu Lotniczego Lublin S.A. w Świdniku, wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

7. Odbudowa popowodziowa urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji Sandomierz.

8. Modernizacja przejazdów kolejowych w celu podniesienia bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami publicznymi na terenie woj. lubelskiego w zakresie urządzeń srk.

9. Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z modernizacją wiaduktu kolejowego i przejścia podziemnego w obrębie dworca kolejowego Lublin Wykonanie robót budowlanych związanych z zabudową urządzeń srk
na stacjach Lublin Zemborzyce, Niedrzwica, Wilkołaz w ramach zadania „Budowa LCS Niedrzwica”

2011

1. Zakończono modernizację linii kolejowej E65, odcinek: Warszawa – Gdynia, etap III, Projekt nr: 2005/PL/16/C/PT/001 – obszar: LCS Ciechanów – odc. Świercze (km. 70,780) – Ciechanów (km. 99,450).

2. Rozpoczęto modernizację linii kolejowej nr 30 Łuków – Lublin Północny na odcinku Lubartów – Lublin Północny w zakresie urządzeń sterowania ruchem kolejowym, energetyki i teletechniki na zlecenie Zakładów Automatyki KOMBUD S.A. w Radomiu.

3. Rozpoczęto modernizację części infrastruktury technicznej linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia – Dorohusk w obrębie przystanku osobowego Lublin Północny oraz stacji Świdnik dla sprawnego skomunikowania aglomeracji w zakresie sterowania ruchem kolejowym.

4. Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlanych związanych z zabudową urządzeń do zdalnego sterowania p.odg. Lublin Północny z nastawni LbC st. Lublin na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk.

5. Budowa urządzeń sterowania ruchem kolejowym z budową MOR 3 na stacji Czudec w ramach zadania „Poprawa dostępności linii kolejowej poprzez przebudowę niektórych elementów infrastruktury kolejowej na odcinkach linii kolejowej nr 106 Rzeszów – Jasło.

6. Rozpoczęto modernizację linii kolejowej nr 9 na odcinku od km 184,800 do km 236,920 objętym obszarem Lokalnego Centrum Sterowania z siedzibą w Iławie w zakresie urządzeń automatyki kolejowej na zlecenie Z.A. KOMBUD S.A. w Radomiu.

7. Przebudowa sygnalizacji ulicznej oraz sieci teletechnicznej na zlecenie KPRD w Lublinie w ramach zadnia „Przebudowa ul. 3-go Maja i ul. Radziwiłłowskiej w Lublinie wraz z organizacją ruchu, elementami małej architektury oraz przebudową infrastruktury.

8. Budowa oświetlenia ulicznego na zlecenie PRD Lubartów w ramach Budowy ul. Grygowej w Lublinie na odcinku od al. Witosa do Drogi Męczenników Majdanka (włącznie ze skrzyżowaniem z Drogą Męczenników Majdanka)”. Budowa oświetlenia ulicznego od ul. Romera do budynku przy ul. Samsonowicza 1 w Lublinie na zlecenie Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie.

9. Wykonanie robót budowlanych zabudowy liczników osi bez elektroniki przytorowej dla obwodów niezajętości torów i rozjazdów na posterunku odgałęźnym Łysołaje w km 2,450 bocznicy zakładowej własności Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.

2010

1. Wykonanie drogi w ul. Połabian, ul. Lubuszan i ul. Szerokie w Lublinie z oświetleniem, odwodnieniem, likwidacją kolizji budowanej drogi z istniejącym uzbrojeniem oraz uzupełnieniem brakującej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzienia.

2. Budowa oświetlenia ulicznego w ramach zadania „Wykonanie drogi w ul. Połabian, ul. Lubuszan i ul. Szerokie w Lublinie z oświetleniem, odwodnieniem, likwidacją kolizji budowanej drogi z istniejącym uzbrojeniem oraz uzupełnieniem brakującej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do posesji w granicach pasa drogowego”.

3. Budowa oświetlenia ulicznego, budowa sygnalizacji świetlnej Realizacja w ramach zadania „Budowa ulicy Granitowej w Lublinie”.

4. Zabudowa urządzeń srk (zabudowa MOR-3), zabudowa urządzeń przejazdowych.

5. Realizacja w ramach zadania „Przebudowa z rozbudową układu torowego stacji zakładowej Bogdanka w Lubelskim Węglu „Bogdanka” S.A. na zlecenie Zakładów Automatyki „KOMBUD” S.A.

6. Budowa i przebudowa sygnalizacji świetlnych, przebudowa linii kablowych nn. Realizacja w ramach zadania Budowa ulicy Krańcowej w Lublinie w klasie KDG, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kunickiego do skrzyżowania z ulicą Długą i z przebudową tych skrzyżowań wraz z odwodnieniem, oświetleniem, stałą organizacją ruchu, sygnalizacją świetlną i przebudową sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci gazowej i kolizjami elektroenergetycznymi oraz budową mostu na rzece Czerniejówce.

2009

1. Przebudowa oświetlenia ulicznego i budowa sygnalizacji świetlnej Przebudowa oświetlenia ulicznego i budowa sygnalizacji świetlnej w ramach zadania „Budowa ulicy Jana Pawła II ul. Wiadukt w związku z budową obiektu handlowego”.

2. Budowa sygnalizacji świetlnej Budowa sygnalizacji świetlnej drogowej w Puławach na ul. Dęblińskiej.

3. Budowa sygnalizacji świetlnej Generalny wykonawca drogowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Elsnera – Choiny – Związkowa – Szeligowskiego.

4. Modernizacja linii kolejowej E65, odcinek: Warszawa – Gdynia, etap III, Projekt nr: 2005/PL/16/C/PT/001 – obszar: LCS Ciechanów – odc. świercze (km. 70,780) – Ciechanów (km. 99,450).

5. Budowa urządzeń sterowania ruchem kolejowym i teletechnicznych w ramach zadania „Modernizacja linii kolejowej E65, odcinek: Warszawa – Gdynia, etap III, Projekt nr: 2005/PL/16/C/PT/001 – obszar: LCS Ciechanów – odc. świercze (km. 70,780) – Ciechanów (km. 99,450)”.

6. Przebudowa oświetlenia ulicznego, usunięcie kolizji teletechnicznych i energetycznych.

7. Realizacja w ramach projektu „Przebudowa drogi krajowej nr 48 na odcinku Moszczanka Kock od km 180+000 do km 190+000” Generalny wykonawca drogowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Elsnera – Choiny – Związkowa – Szeligowskiego

2008

1. Przebudowa oświetlenie ulicznego na ul. Pawiej odcinek od mostu na rz. Czerniejówce do skrzyżowania z ul. Lotniczą o długości 490mb oraz ul. Lotniczej odcinek od skrzyżowania z ul. Pawią do wjazdu na teren posesji kościoła o długości 390mb – łączna długość.

2. Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót polegających na Zamknięciu stacji Busko Zdrój dla czynności technicznych, demontażu urządzeń srk na zlecenie PKP PLK S.A. Oddział Regionalny
w Lublinie.

3. Przebudowa urządzeń srk (zabudowa MOR-3) na stacji Werbkowice w związku z likwidacją jednego okręgu nastawczego Wb na zlecenie Zakładów Automatyki „KOMBUD” S.A.

4. Modernizacja i zabudowa ssp, TVU, srk. Budowa urządzeń przejazdowych kat. B w km 101.361 na linii nr 68 na zlecenie Zakładów Automatyki „KOMBUD” S.A.

5. Zabudowa ssp, TVU i przebudowy urządzeń srk na terenie Oddziału Regionalnego w Warszawie dla następujących lokalizacji: Linia nr 6 km 213,095 zamknięcie nastawni wykonawczej st. Gieniusze GN2, instalacja TVU na przej. kat. A , Linia nr 31 Siedlce – Siemia.

6. Budowa urządzeń zabezpieczenia przejazdu kolejowego w poziomie szyn na linii nr 7 w km 264.932 w związku ze zmianą kat. przejazdu z D na kat. A. na zlecenie Zakładów Automatyki „KOMBUD” S.A.

7. Modernizacja i zabudowa ssp, TVU, srk na posterunku odgałęźnym Rytwiany na zlecenie Zakładów Automatyki „KOMBUD” S.A.

8. Generalny wykonawca drogowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Jaczewskiego – Prusa – Północna – Biernackiego w Lublinie na zlecenie Urzędu Miasta Lublin.

9. Budowa SSP na przejeździe kat B w km 137.670 linii Skierniewice – Łuków na zlecenie Mota-Engil Polska S.A.

10. Budowa oświetlenia ulicznego, przebudowa linii sn i nn, budowa sygnalizacji świetlnej w ramach „budowy ul. Jana Pawła II od istniejących wiaduktów do al. Kraśnickiej oraz budowy skrzyżowania ul. Jana Pawła II z al. Kraśnicką w Lublinie”.

11. Budowa urządzeń przejazdowych kat. „B” w km 106,361 linii kolejowej nr 30 na zlecenie Zakładów Automatyki „KOMBUD” S.A.

12. Budowa oświetlenia ulicznego, sieci SN oraz kanalizacji telefonicznej na budowie łącznic nr 1 i 8 Węzła Drogowego ul. Poniatowskiego w Lublinie Przebudowa oświetlenia ulicznego, trakcji, usunięcie kolizji teletechnicznych i energetycznych w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Gospodarczej w Lublinie – odcinek od ul. Kresowej do ul. Tysiąclecia”.

2007

1. Generalny wykonawca zabudowy systemu sterowania ruchem kolejowym (MOR-2), systemu monitoringu na szlaku Jaszczów – Bogdanka, budowy budynku technicznego, elektrycznego ogrzewania rozjazdów, oświetlenia na stacji Zawadów na zlecenie spółki L.W. „Bogdanka”.

2. Zabudowa urządzeń TvU, srk na przejeżdzie „Białogon” kategorii A linii kolejowej nr 8 Warszawa – Kraków Główny na zlecenie Zakład Automatyki „KOMBUD” S.A.

3. Modernizacja i zabudowa ssp, srk i TvU na przejeździe kat.B w km 92,736 linii kolejowej nr 69 Rejowiec – Hrebenne na zlecenie Zakładów Automatyki „KOMBUD” S.A.

4. Zabudowa urządzeń TvU, srk na przejeżdzie „Miąsowa” kategorii A linii kolejowej nr 8 Warszawa – Kraków Główny na zlecenie Zakład Automatyki „KOMBUD” S.A.

5. Przebudowa blokady liniowej – likwidacja posterunku odstępowego „Potok” na linii kolejowej nr 8 Warszawa – Kraków Główny na zlecenie Zakład Automatyki „KOMBUD” S.A.

6. Przebudowa linii zasilających średniego i wysokiego napięcia oraz budowa oświetlenia w ciągu ulicy Gnieźnieńskiej w Lublinie Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych w Lublinie S.A.

7. Przebudowa blokady liniowej – likwidacja posterunku odstępowego „Tumlin” na linii kolejowej nr 8 Warszawa Zachodnia – Kraków Główny na zlecenie Zakładów Automatyki „KOMBUD” S.A.

8. Generalny wykonawca 3 kpl. sygnalizacji ulicznej w ciągu ulicy Władysława Kunickiego w Lublinie na zlecenie Urzędu Miasta Lublin. Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Bursztynowej w Lublinie na zlecenie Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych w Lublinie S.A.

9. Wykonawca sygnalizacji ulicznej, przebudowy napowietrznych linii niskiego napięcia, wykonawca oświetlenia w ciągu ulicy Nadbystrzyckiej w Lublinie na zlecenie Urzędu Miasta Lublin.

10. Przebudowa sygnalizacji ulicznej na skrzyżowaniu Alei Andersa z ulicą Walecznych w Lublinie na zlecenie Przedsiębiorstwa Robót Drogowych „Lubartów” S.A.

11. Przebudowa linii zasilających niskiego i średniego napięcia, wykonanie oświetlenia, zabudowa konstrukcji stalowych oraz montaż sygnalizacji ulicznej na Placu Bychawskim i w Alei Piłsudskiego w Lublinie na zlecenie Komunalnego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych.

12. Przebudowa urządzeń sterowania ruchem kolejowym, budowa urządzeń energetycznych oraz budowa urządzeń teletechnicznych na linii kolejowej E-20 na odcinku Siedlce-Łuków na zlecenie TCHAS spol. s r. o. w Ostrawie (Czechy), oddział Polska.