DANE REJESTROWE SPÓŁKI

Firma pod którą działa Spółka: KZA Przedsiębiorstwo Automatyki i Telekomunikacji S.A.
 Oznaczenie formy prawnej: Spółka Akcyjna
 Siedziba: Lublin
 Adres: ul. Pochyła 9, 20-418 Lublin
 NIP: 946-21-87-196
 Regon: 431093321
 Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 Numer KRS: 0000028403
 Kapitał zakładowy 525 360,00 zł, opłacony w całości